Læreplaner

18-December-2018

Læreplaner

Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer :

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab